ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Γενιική Συζήτηση

8649
5543

Anonymous
��: AZINO777 Лич...
23, 2023, 11:37:36

 Κλιματικές Προβλέψεις

1440
698

Anonymous
www.aka.ms/addpc
07, 2023, 02:46:40

 Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη και τοπική κοινωνία

1144
662

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
11, 2023, 02:42:28

 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υδατοκαλλιέργειες

918
649

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
05, 2023, 03:34:00

 Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα, προστατευόμενες περιοχές, δάση

898
641

RicvbhhardToort
Free MP3
28, 2023, 05:33:10

 Υδάτινοι πόροι, Παράκτιες περιοχές & Εδάφη

896
640

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
19, 2023, 02:15:28

 Τουρισμός, Πολιτιστική Κληρονομιά

848
631

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
07, 2023, 04:03:17

 Χρήσεις γης, Υποδομές

654
632

RicvbhhardToort
Best MP3
28, 2023, 05:34:47

 Ενέργεια

662
620

Anonymous
www.aka.ms/addpc
08, 2023, 02:13:21

 Υγεία

727
613

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
15, 2023, 04:37:14

 Ασφαλιστικός τομέας

843
611

Anonymous
www.aka.ms/addpc
06, 2023, 11:49:55

 1η Ημερίδα

125131
61384

MonschalidisceTit
Portal informacyjny to p...
21, 2023, 09:08:29

 2η Ημερίδα

1117
837

Anonymous
OKBet philippines
23, 2023, 11:32:16

 Τρωτότητα

9546
593

Anonymous
SPORTSBETTING
23, 2023, 11:28:06

Envirometrics -