ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Γενιική Συζήτηση

9956
5935

Anonymous
Where can I sign up for ...
01, 2023, 01:48:27

 Κλιματικές Προβλέψεις

1467
710

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
17, 2023, 02:36:34

 Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη και τοπική κοινωνία

1158
667

Anonymous
URWERK UR-110 replica
29, 2023, 11:23:08

 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υδατοκαλλιέργειες

918
649

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
05, 2023, 03:34:00

 Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα, προστατευόμενες περιοχές, δάση

907
643

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
24, 2023, 12:30:36

 Υδάτινοι πόροι, Παράκτιες περιοχές & Εδάφη

913
643

Anonymous
Art-kazachenko.com
17, 2023, 04:19:11

 Τουρισμός, Πολιτιστική Κληρονομιά

854
632

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
24, 2023, 11:23:41

 Χρήσεις γης, Υποδομές

670
635

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
17, 2023, 02:34:07

 Ενέργεια

680
622

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
30, 2023, 01:02:10

 Υγεία

737
614

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
14, 2023, 12:09:04

 Ασφαλιστικός τομέας

848
612

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
25, 2023, 03:45:30

 1η Ημερίδα

133382
61461

Bef
Buy 12.5mg Booble No lul...
28, 2023, 10:22:27

 2η Ημερίδα

1137
839

Bef
Does Papilas Get You Hig...
21, 2023, 10:40:50

 Τρωτότητα

9551
594

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
25, 2023, 02:43:36

Envirometrics -

163178 75256 58512 . : BebeAtchle
: "Where can I sign up for ..." ( 01, 2023, 01:48:27 )
10
[ ]

54 , 5

15 :
Mitzi7530, PKFMargie, BebeAtchle, IlaFosbery, WilliemaeQ

: 130. : 205 ( 01, 2023, 02:15:52 )