ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Γενιική Συζήτηση

10320
6241

Bef
Pictures Of Nafilin Tabl...
09:45:55

 Κλιματικές Προβλέψεις

1492
716

Anonymous
[email protected]...
29, 2024, 03:02:03

 Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη και τοπική κοινωνία

1167
667

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
01, 2024, 10:21:34

 Γεωργία, Κτηνοτροφία, Υδατοκαλλιέργειες

920
649

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
25, 2023, 12:25:26

 Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα, προστατευόμενες περιοχές, δάση

912
643

Anonymous
aka.ms/linkpc
18, 2024, 10:42:13

 Υδάτινοι πόροι, Παράκτιες περιοχές & Εδάφη

922
644

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
09, 2024, 08:39:11

 Τουρισμός, Πολιτιστική Κληρονομιά

858
632

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
08, 2024, 02:00:13

 Χρήσεις γης, Υποδομές

677
635

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
05, 2024, 11:32:20

 Ενέργεια

703
622

Anonymous
aka.ms/linkpc
17, 2024, 10:15:34

 Υγεία

749
615

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
10, 2024, 10:24:57

 Ασφαλιστικός τομέας

853
612

Anonymous
aka.ms/linkpc
16, 2024, 08:55:24

 1η Ημερίδα

133441
61512

Bef
Erowid Nafilin
08:53:14

 2η Ημερίδα

1137
839

Bef
Does Papilas Get You Hig...
21, 2023, 10:40:50

 Τρωτότητα

9551
594

Anonymous
www.aka.ms/linkphoneqr
25, 2023, 02:43:36

Envirometrics -

163702 75621 100345 . : DEKAlfonso
: "Pictures Of Nafilin Tabl..." ( 09:45:55 )
10
[ ]

81 , 2

15 :
EstelleCar, Bef

: 147. : 568 ( 12, 2023, 10:42:47 )